Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden SHIPTO

 

I.   DEFINITIES

II.   SCOPE

III.   BESCHIKBARE DIENSTEN

IV.   AANKOPEN VAN PRODUCTEN

V.   LEVERING EN BETALING VAN PRODUCTEN

VI.   GARANTIE

VII .   VERANTWOORDELIJKHEID

VIII .   OVERMACHT

IX.   INTELLECTUELE EIGENDOM

X.   PROTEST

XI .   BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

XII.   TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.   DEFINITIES

De termen die hierna worden gebruikt hebben de volgende betekenis:

"Toepassing " betekent  de mobiele toepassing SHIPTO beschikbaar op Google Play en de App Store en de website www.shipto.be via dewelke de klant een bestelling kan plaatsen en een of meer producten kan kopen die worden weergegeven in de toepassing en die worden geleverd aan de klant, onder de voorwaarden die in dit document worden beschreven.

" Klant " betekent een fysieke persoon die, via de applicatie, een of meer producten, beschikbaar op de toepassing, koopt.

" Marktplaats "betekent de ruimte aangeboden door de Applicatie waarin een of meerdere Partners zijn / haar Producten aan de Klant kunnen / mogen aanbieden.

" Partner " betekent elke onderneming, die productverkoopactiviteiten ontwikkelt in zijn eigen winkels en producten te koop aanbiedt aan klanten in de marktplaats van de applicatie.

" Product " of  " Producten " betekent een of meer producten, food of non-food, voor verkoop aangeboden door een partner, zoals opgelijst in de marktplaats van de toepassing en die kunnen worden aangekocht door de klant en geleverd aan de klant door SHIPTO volgend op de bestelling door de Klant en aanvaard door SHIPTO via de Applicatie.

" Service " of " Diensten "betekent de diensten die door SHIPTO aan de Klant worden geleverd, namelijk de ontvangst van de bestelling van de Klant via de Applicatie, de bevestiging dat een SHIPTO medewerker beschikbaar is om de Producten op te halen in de winkel van de Partner, de voorbereiding, het verzoek om bevestiging, validatie, betaling in de winkel en transport van de bestelling naar de klant. De Services omvatten, indien van toepassing, real-time contact met de Klant en, aan het einde van de opdracht, het verzenden van een factuur per e-mail naar de Klant zodra de bestelling is afgesloten.

" SHIPTO " betekent BVBA SHIPTO, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt aan de Olympiadenlaan , 20 in 1140 Evere , en waarvan het ondernemingsnummer is 0696990332.

 

 1. SCOPE

 

 1. Zowel de website als de SHIPTO applicatie die beschikbaar is in de Apple Store en Google Play, inclusief de bijbehorende webpagina's, toegang tot aanbiedingen van Partners op de Marketplace en SHIPTO, de inhoud, de producten en de services die SHIPTO aanbiedt via de Applicatie, maw enkel de Services die mogen gebruikt worden in overeenstemming met deze voorwaarden.

 

 1. Door gebruik te maken van de Applicatie en / of een bestelling te plaatsen, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden SHIPTO en alle rechten en plichten zoals vermeld in de Applicatie.

 

 1. De door SHIPTO aangeboden diensten zijn beperkt tot het Belgische grondgebied.

 

 

 1. SHIPTO behoudt zich het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden SHIPTO op elk moment aan te passen. U wordt daarom verzocht om de Applicatie regelmatig te raadplegen om u op de hoogte te houden van de laatste wijzigingen. De algemene gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn van toepassing op de Applicatie op de datum van validatie van de bestelling door de Klant. Deze zijn bindend.

 

 

 1. Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de klant minimaal 18 jaar oud zijn. Als de klant geen 18 jaar is, zullen we hem vragen om zijn ouders of voogd te zien voordat hij een bestelling plaatst. SHIPTO kan niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de SHIPTO diensten zonder de vereiste ouderlijke machtiging.

 

 1. Door uw bestelling te bevestigen, geeft u aan dat u akkoord gaat met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van SHIPTO, evenals met de bepalingen en voorwaarden van de gekozen Partner op de Marktplaats waar u de Producten bestelt. Alvorens uw bestelling te bevestigen, wordt u gevraagd om de huidige algemene voorwaarden van SHIPTO te accepteren, evenals de algemene verkoopvoorwaarden van de Partner, door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken. Het maken van een order impliceert acceptatie van de algemene voorwaarden SHIPTO van het gebruik en de voorwaarden van de verkoop van geselecteerde partner.

 

 

 

 1. BESCHIKBARE DIENSTEN

 

 1. De diensten die SHIPTO aanbiedt via de applicatie op de marktplaats stellen de Klant in staat om één of meerdere producten, beschikbaar via de applicatie, te kopen bij een of meer partners en te worden geleverd in België van de bestelde producten, door SHIPTO naar het adres dat hij heeft aangegeven.

 

8. Elke Partner heeft een bepaald leveringsgebied in relatie tot het afleveradres dat door de klant is aangegeven, om ervoor te zorgen dat de bestelde Producten zo snel mogelijk bij u arriveren. De beschikbaarheid van de Producten op de Markt varieert afhankelijk van de openingstijden en volgens de handelsgewoonten van de Partners.

 

 1. AANKOOP VAN PRODUCTEN

 

 1.        Om de Services en de Applicatie te gebruiken, moet u eerst een SHIPTO-account aanmaken met uw gegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, adres, taal, etc.).

 

Bij het openen van de applicatie, wordt u gevraagd om u te geolocaliseren of handmatig het adres in te voeren waar u geleverd wil worden. Een kennisgeving vooraf laat u zien welke Partners beschikbaar zijn op de Marketplace, waardoor SHIPTO u de Services kan leveren. Zodra de partner van uw keuze is geselecteerd, worden de beschikbare producten van de partner aan u gepresenteerd en kunt u beginnen met het maken van uw selectie.

 

Zodra uw bestelling is voltooid, zal een samenvatting van de geselecteerde producten, hun prijs, de de prijs van de levering, evenals de totale prijs van de bestelling worden weergegeven .

 

Opgelet, uw bestelling kan een bepaalde capaciteit niet overschrijden. Uw bestelling wordt aan u geleverd door middel van een elektrische bakfiets, die niet meer dan 80 kg mag bevatten.

 

De SHIPTO werknemer zal contact met u opnemen in real-time, per telefoon of via de live chat van de applicatie, om u te vragen om de voorbereide bestelling te valideren en om u klaar te maken om de betaling uit te voeren. Door het accepteren van deze samenvatting via de Applicatie geeft u SHIPTO een uitdrukkelijk mandaat om namens u en voor uw eigen account de geselecteerde producten te kopen van de partner en om ze af te leveren op het adres dat u hebt aangegeven.

 

 1. Wanneer u een bestelling plaatst, handelt u namens uzelf en voor uw eigen account.

 

 1. Op het moment van aanschaf van de Producten in de winkel, koopt SHIPTO, als agent van de Klant, de Producten bij de Partners namens u en voor uw eigen rekening. De eigendom van de producten en de risico's die eraan zijn verbonden, wordt verkregen door de klant op het moment van de aankoop via SHIPTO.

 

 1. De klant aanvaardt en machtigt SHIPTO uitdrukkelijk om zijn missie die hij van de klant heeft ontvangen, te delegeren aan een derde partij van zijn keuze. Deze derde partij zal dan handelen in naam en voor rekening van de Klant.

 

 1. Zodra uw bestelling is gevalideerd en bevestigd door de toepassing SHIPTO, kan deze in principe niet worden geannuleerd of gewijzigd door de klant. Als u uw bestelling wilt wijzigen of aanvullen na bevestiging, is dit alleen mogelijk door contact op te nemen met uw shopper SHIPTO via de live chat die beschikbaar is op de applicatie. U kunt dan rechtstreeks communiceren met uw SHIPTO-shopper en hem op de hoogte stellen van de gewenste wijzigingen van uw bestelling. Voor zover mogelijk, zolang de shopper SHIPTO tijdig wordt gecontacteerd, zal hij proberen uw vraag te beantwoorden en zal hij uw bestelling zonder enige garantie voor resultaat aanpassen . Het is duidelijk dat elke wijziging van de bestelling onmogelijk zal zijn zodra uw shopper SHIPTO uw bestelling al bij de Partner heeft gekocht en betaald. In afwijking van het bovenstaande, in geval van vertraging, onbeschikbaarheid van de bestelde Producten of overmatige bestelling, verbindt SHIPTO zich ertoe om, voor zover mogelijk, rechtstreeks contact op te nemen met de Klant via de live chat die beschikbaar is op de Applicatie, om de klant toe te laten zijn bestelling te wijzigen of te annuleren. De SHIPTO-shopper kan de klant ook alternatieve producten aanbieden voor het niet-beschikbare product. Het doel van SHIPTO is om, voor zover mogelijk in de omstandigheden, zonder garantie van resultaat te proberen, om de klant 100% van zijn bestelling te voldoen.

 

 1. De aanbiedingen van de Producten en de prijzen op de Applicatie zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn en beschikbaar zijn op de Applicatie, in de voorwaarden die op de Applicatie en door de Partner worden vermeld.

 

 1. De getoonde prijzen zijn inclusief alle toepasselijke belastingen, toeslagen en kosten (inclusief BTW, Recupel , leeggoed, vergoedingen, etc. ). Zijn niet inbegrepen in de weergegeven prijzen van de Producten de bezorgkosten. Bezorgkosten zijn ten laste van de Klant en worden afzonderlijk weergegeven op het moment van bestellen via de Applicatie.

 

 1. SHIPTO neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de Producten correct worden weergegeven in het systeem. De applicatie bevat echter een groot aantal producten en het is niet onmogelijk dat, ondanks de redelijke inspanningen van SHIPTO, bepaalde producten in de Marketplace-toepassing onjuist of onduidelijk geprijsd kunnen zijn. Wanneer na een onjuiste invoer van gegevens, een reproductie- of berekeningsfout, prijzen die aanzienlijk lager zijn dan de algemeen toegepaste prijs worden aangekondigd, wordt de laagste prijs voor de klant toegepast, behalve in het geval waarin deze prijs onredelijk is, dat wil zeggen, het heeft geen relatie met de werkelijke waarde van het bestelde product en in het geval dat de verkoop van het product een verkoop met een verboden verlies zou zijn . In het laatste geval wordt de bestelling geannuleerd, zelfs als deze automatisch door SHIPTO aan de klant is bevestigd. De klant wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht zodat hij, indien hij dat wenst, een nieuwe bestelling kan plaatsen tegen de correcte prijs.

 

 1. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat SHIPTO de prijzen van Partners, die eenzijdig door de Partner zijn vastgesteld, niet beïnvloedt.

 

 1. De aanbiedingen in de Applicatie bevatten een volledige en nauwkeurige beschrijving van de Producten aangeboden door de Partners op de Marktplaats . De beschrijving is gedetailleerd genoeg om u in staat te stellen de aanbieding correct te evalueren. Als we gebruik maken van illustraties, worden deze verstrekt door de Partner en zijn, in principe, een waarheidsgetrouwe voorstelling van de aangeboden producten. Ze worden echter alleen ter informatie verstrekt en zijn niet contractueel. Hoewel SHIPTO haar uiterste best heeft gedaan om het Product zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, kan SHIPTO niet garanderen dat de weergave van de Producten in de Applicatie exact overeenkomt met de bestelde Producten. De weergegeven Producten kunnen kleine verschillen vertonen met deze illustraties. De illustraties van de Producten zijn daarom puur decoratief en kunnen items bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. Hoewel SHIPTO haar uiterste best heeft gedaan om zo accuraat mogelijk te zijn, kunnen alle in de app getoonde maten en gewichten, inhoud, afmetingen en afmetingen redelijk verschillen. Deze verschillen kan de prijs laten  variëren dienovereenkomstig .

 

 1. De Partner behoudt zich het recht voor om een ​​licht aangepaste hoeveelheid voor te stellen voor verse en / of meetbare producten op basis van gewicht. Deze veranderingen kunnen een prijswijziging tot gevolg hebben dienovereenkomstig .

 

 1. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de juistheid van de informatie met betrekking tot elk Product te waarborgen. Desondanks worden voedingsproducten voortdurend aangepast, zodat ingrediënten, voedingswaarden, voedingsgewoonten en allergenen kunnen veranderen. Om deze redenen raden wij u aan om altijd de verpakking en het etiket van het Product te lezen en niet alleen om te verwijzen naar de informatie in de Applicatie.

 

 1. Promotionele acties, via kortingsbonnen, promotiecodes of sponsoracties , kunnen door SHIPTO en haar Partners worden uitgevoerd. De geldigheidsvoorwaarden van deze promotionele acties worden gespecificeerd in de aankondigingen gedaan door SHIPTO of haar Partners.

 

 1. Zodra de bestelling door SHIPTO namens u en uw account is betaald, wordt een foto van het ontvangstbewijs door SHIPTO genomen en bewaard als bewijs van de gemaakte aankoop. Het bedrag dat op de bon staat, wordt op de Applicatie geïntroduceerd door de medewerker SHIPTO die verantwoordelijk is voor de bestelling. De klant is op de hoogte via de applicatie.

 

 1. Als u vragen hebt over de producten van het merk Carrefour, kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice op 0800 / 9.10.11 en de fabrikant als dit nationale merkproducten. Voor elk Product van onze Partners raden we aan dat u rechtstreeks contact met hen opneemt.

 

 1. SHIPTO behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te bevestigen, met name in geval van niet-betaling van een eerdere levering, problemen met betrekking tot de ontvangen bestelling, onvolledige bestelling, te voorziene problemen met betrekking tot de levering van een Product of procedure die is gestart om een ​​of meer bestelde producten terug te halen.

 

 1. SHIPTO behoudt zich het recht voor contact op te nemen met de Klant in geval van een grote bestelling om de echtheid te verifiëren en elke bestelling te weigeren waarvan de hoeveelheden te belangrijk zijn.

 

 1. In geval van misbruik van de SHIPTO Applicatie of herhaalde weigering van bestellingen op het moment van aflevering door de Klant, behoudt SHIPTO zich het recht voor gepaste maatregelen te nemen om zijn belangen te beschermen en om gecompenseerd te worden voor de eventueel geleden schade.

 

 1. LEVERING EN BETALING VAN PRODUCTEN

 

 1. Leveringen vinden plaats in België op het afleveradres dat is opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juistheid van de verstrekte informatie te verifiëren voordat de bestelling wordt gevalideerd. De Klant blijft verantwoordelijk voor elke vorm van schade die het gevolg is van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie die hij aan SHIPTO zou hebben verstrekt .

 

 1. Wij zorgen ervoor dat u uw bestelling binnen 90 minuten na de bevestiging van uw bestelling via de Applicatie per SHIPTO geleverd wordt.

 

 1. SHIPTO garandeert echter niet dat de bestelling door SHIPTO in alle gevallen zal worden geaccepteerd . De acceptatie of niet van de bestelling hangt af van de beschikbaarheid van een medewerker SHIPTO voor het transport / levering van de bestelling. SHIPTO kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het niet accepteren van de bestelling.

 

 1. Als we niet op tijd kunnen leveren, zullen we ons best doen om u tijdig op de hoogte te stellen , ook per telefoon of livechat die beschikbaar is op de applicatie en later, vóór de geplande leveringstijd . Als we er niet in slagen u tijdig te informeren, zal u het recht om kosteloos uw bestelling te annuleren.

 

 1. De leveringen vinden plaats op basis van uurroosters van partners en beschikbaarheid van producten.

 

 1. Leveringen kunnen alleen plaatsvinden als een minimale totale prijs van Producten per bestelling is bereikt. Dit minimumbedrag uit het winkelwagentje kan variëren. Een aanbod van Lunch Services om 12:00 uur kan ook worden aangeboden voor een minimum mandje. Uitgaven, in principe forfaitair, voor de levering van de Producten worden aan u in rekening gebracht . De door SHIPTO aangegeven bedragen met betrekking tot de minimumkorf en bezorgkosten kunnen naar eigen goeddunken van SHIPTO worden verlaagd of verhoogd. In elk geval zal de totale prijs van de Services aan u worden gecommuniceerd voordat u wordt gevraagd om de bestelling te bevestigen. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat de levering vooraf overeenkomt met de redelijke compensatie SHIPTO voor de service. In zoverre is de klant verboden en verzaakt aan de eis van herleidbaarheid.

 

 1. De Klant gaat ermee akkoord dat de betaling van de Diensten door hem automatisch inhoudt dat SHIPTO wordt verondersteld op geldige wijze over zijn beheer te hebben gerapporteerd en een openhartig en nauwkeurig overzicht van deze handeling heeft gepresenteerd.

 

 1. De bestelling wordt geleverd op risico van de klant die verantwoordelijk blijft voor verlies van goederen tijdens het transport.

 

 1. In een poging om onze jongste consumenten te beschermen en de federale wetgeving te respecteren, is het ons verboden alcoholische dranken te verkopen (<0,5% vol.) tot minder dan 16 jaar en gedistilleerde dranken (<22% vol.) tot minder dan 18 jaar oud. SHIPTO behoudt zich het recht voor om de betaling van de bestelling aan de Klant te eisen, maar om levering te weigeren, indien aan deze voorwaarden met betrekking tot de minimumleeftijd niet wordt voldaan door de Klant, welke SHIPTO tijdens de levering kan controleren.

 

 1. Door uw bestelling te bevestigen, waarbij SHIPTO namens u en voor uw rekening handelt tijdens de aankoop van de bestelde Producten, stemt u ermee in hem de volledige prijs van bestelde Producten op de markt aan de partner te betalen en hem de prijs van levering te betalen, op het moment van bezorging van de bestelling op het door u opgegeven adres. Als principaal bent u verplicht om SHIPTO volledig te vergoeden voor alle voorschotten en kosten die het voor u heeft gemaakt.

 

 1. De betaling van de Services door de Klant is decharge die wordt gegeven aan SHIPTO.

 

 1. De beschikbare betaalmethoden zijn als volgt   : via een bankterminal en, indien beschikbaar, door middel van een banktoepassing (zoals thuisbankieren, Bancontact , enz.).

 

 1. De voordelen verbonden aan de Carrefour Bonus Card zijn niet van toepassing als onderdeel van een bestelling via de Applicatie.

 

 1. Uw factuur met de verzendkosten wordt u per e-mail toegestuurd met bevestiging van het sluiten van de bestelling . Uw ontvangstbewijs wordt afgegeven door de SHIPTO-medewerker op het moment van aflevering. SHIPTO zal echter een foto bewaren van alle ontvangstbewijzen en de facturen en is in staat deze op aanvraag door te geven aan de Klant.

 

 1. SHIPTO behoudt zich het recht voor om aan de klant bestelde producten niet af te leveren in geval van niet-betaling van de bestelling tijdens de levering aan de klant, onverminderd de schadeclaim aan de klant voor de geleden schade.

 

 1. In geval van afwezigheid van de Klant of zijn vertegenwoordiger op het moment van bezorging van de Producten door SHIPTO aan het door de Klant meegedeelde adres, zal SHIPTO proberen de Klant opnieuw te geolokaliseren zodat de bestelling aan de Klant kan worden gegeven. Om de Klant te vinden, als deze zich niet op het opgegeven initiële adres bevindt, kan de SHIPTO shopper contact opnemen met de Klant via de live chat die beschikbaar is op de Applicatie. De Klant verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk aan de SHIPTO-shopper het adres te vermelden waar deze zich bevindt, zodat de levering in de best mogelijke omstandigheden kan plaatsvinden. In geval van een plotselinge wijziging van het afleveradres of als de SHIPTO-shopper naar verschillende adressen moet gaan om de klant te vinden om zijn bestelling te bezorgen, zijn de extra kosten die voortvloeien uit de wijziging van de levering de kosten van de klant. , onverminderd de door de Klant te vorderen schadevergoeding voor de geleden schade. Als de klant niet wordt gevonden en de levering onmogelijk wordt gemaakt, wordt de bestelling teruggestuurd naar het verkooppunt, onverminderd de betalingsverplichting van de klant voor zijn bestelling en alle gemaakte kosten. Schade kan worden verplicht van de klant.

 

 1. GARANTIE

 

 1. De partners garanderen dat de producten voldoen aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u mogelijk hebt, rekening houdend met de specificaties van het product. De partners garanderen ook dat de producten voldoen aan alle bestaande wetten op het moment van uw bestelling.

 

 1. Bovendien hebt u de wettelijke garantieperiode van de partner voor producten die zijn besteld via de Marketplace-toepassing . Deze garantie wordt geboden door de betrokken partner (s).

 

 1. De wettelijke garantie is niet van toepassing:
 • Om bederfelijke producten   ;
 • Als defecten te wijten zijn aan normale slijtage van het product;
 • Als de defecten worden veroorzaakt door externe oorzaken;
 • In geval van indirecte en onvoorzienbare schade, indien veroorzaakt door een Artikel met een gebrek aan overeenstemming;
 • Voor gebreken die worden veroorzaakt door het niet naleven van de onderhoudsinstructies van de fabrikant of vanwege wijzigingen of modificaties die zijn aangebracht in strijd met de instructies van de fabrikant;
 • Voor gebreken die worden veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product (zoals abnormale slijtage als gevolg van onjuist gebruik).

 

 1. Om gebruik te maken van deze garantie, moet de Klant de gebreken direct aan de SHIPTO-klantenservice of direct betrokkene melden nadat deze door de Klant zijn gedetecteerd. De klant moet het defecte product terugbrengen naar het verkooppunt waar het product is gekocht. De garantie aangeboden door de Partner zal van toepassing zijn.

 

 1. Noch SHIPTO noch de betrokken Partner is aansprakelijk jegens de Klant indien :
 • Een probleem onafhankelijk van SHIPTO of de partner treedt op tijdens de levering;
 • deze de producten niet heeft gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn bedoeld;
 • het betreffende product is aangepast, gewijzigd of gerepareerd;
 • het Product in kwestie is beschadigd door de wil of nalatigheid van de klant;
 • het Product heeft defecten die het gevolg zijn van normale slijtage.

 

 1. Naast de wettelijke beschermingen die beschikbaar zijn (zie hierboven), kunnen sommige producten die via de applicatie worden verkocht, een garantie krijgen van de fabrikant, waarvan de omvang en duur variëren, afhankelijk van het type product en volgens de merken. Met andere woorden, de fabrieksgarantie wordt niet door SHIPTO maar rechtstreeks door de fabrikant verleend.

 

 1. SHIPTO vraagt ​​de klant daarom om de gebruiksinstructies die met het product zijn meegeleverd aandachtig door te lezen, evenals de exacte voorwaarden van de fabrieksgaranties die aan de producten kunnen worden verstrekt. De garanties worden bij het product geleverd en kunnen in de meeste gevallen op de website van de fabrikant worden bekeken. Om te kunnen profiteren van de fabrieksgarantie die door de fabrikant wordt verleend, kan de klant rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant of SHIPTO.

 

 1. SHIPTO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat de fabrikant weigert de garantie toe te passen, op voorwaarde dat het buiten de werkingssfeer van de wettelijke garantie ligt.

 

 1.                   VERANTWOORDELIJKHEID

 

51.         SHIPTO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade aan de computerinstallatie van de Klant veroorzaakt door het gebruik van de Applicatie. Noch SHIPTO , haar dochterondernemingen of haar moedermaatschappij kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor een onderbreking - zelfs tijdelijk - van de service op de Applicatie. De Applicatie kan hypertextkoppelingen bevatten naar andere websites waarop SHIPTO geen controle heeft, technische noch inhoudelijk. SHIPTO is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van fouten of andere gerelateerde informatie (met name de prijzen) zoals in de applicatie vermeld worden.

 1. SHIPTO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een onderbreking of zelfs een tijdelijke onderbreking van de service op de Applicatie.

 

 1. De verantwoordelijkheid van SHIPTO, haar dochterondernemingen of haar moedermaatschappij kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van directe of indirecte gevolgen van materiële of andere fouten met betrekking tot de informatie (met name betreffende de prijs) die op de Applicatie wordt weergegeven. Foto's en andere afbeeldingen die worden gebruikt ter illustratie van de Producten hebben geen contractuele waarde. Op dezelfde manier kan SHIPTO niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het gevolg zou zijn van misleidende of onvolledige onjuiste informatie die door de Klant is gecommuniceerd.

 

 1. Als de verantwoordelijkheid van SHIPTO of een van onze Partners jegens u zou worden aangewend , is onze opgebouwde verantwoordelijkheid in elk geval beperkt tot de prijs van de Services die u tijdens uw bestelling hebt betaald. Dit betreft ieder wettelijk geaccepteerde uitsluiting.

 

 1.                 OVERMACHT

 

 1. In geval van overmacht zijn wij niet verplicht onze verplichtingen jegens u na te komen . In dit geval hebben wij het recht om onze verplichtingen voor de duur van de overmacht op te schorten, of uw bestelling definitief te annuleren.

 

 1. Onder overmacht wordt verstaan ​​elke omstandigheid buiten onze macht waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens u geheel of gedeeltelijk onmogelijk is. Deze omstandigheden zijn onder andere : verkeersproblemen, problemen met transportvoertuigen, slecht weer, stakingen, uitsluitingen, arbeidsconflicten, brand, technische incidenten, stroomuitval, storingen in netwerken , lijnen (telecommunicatie ) of gebruikte communicatiesystemen en / of de niet-beschikbaarheid van onze Applicatie het gebrek aan levering of late levering van leveranciers , Partners of andere derde partijen en het falen van een autorisatie om te worden ontvangen via de autoriteiten.

 

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

 1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verstrekte informatie, mededelingen of andere verklaringen met betrekking tot de Producten en / of de Applicatie toebehoren aan SHIPTO, zijn onderaannemers of andere rechthebbenden.
   
 2. De namen en logo's van de Applicatie, SHIPTO, evenals de namen van gerelateerde bedrijven (inclusief de gehele Carrefour Group) en Partners die in de Aanvraag worden genoemd, zijn in ieder geval namen en handelsmerken die worden beschermd door nationale en internationale wetgeving. De rechten van de gebruiker, de reproductierechten en de intellectuele rechten met betrekking tot de Applicatie zijn het exclusieve eigendom van SHIPTO of , in voorkomend geval, van haar dochterondernemingen of haar moederbedrijf of een derde partij, inclusief Partners . Ze mogen niet worden gereproduceerd of meegedeeld aan het publiek zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SHIPTO of een van haar dochterondernemingen of moederbedrijf of de betrokken derde (die mogelijk een partner is).

 

 1. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en / of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals het reproduceren ervan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (van SHIPTO, zijn onderaannemers of andere rechthebbenden).

 

 1. Productinformatie mag alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elk onwettig gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SHIPTO. Dit is geldig voor de reproductie, wijziging, vertaling, opslag, verwerking en weergave van de inhoud van databases of andere elektronische systemen en media. Illegale reproductie of weergave van de afzonderlijke delen van de inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan ​​en is strafbaar. Alleen kopieën en downloads van de inhoud van de applicatie voor persoonlijke, privé en niet-commerciële doeleinden zijn toegestaan.

 

 1. KLACHTEN PROCEDURE

 

 1. Geen enkele claim, zowel met betrekking tot materiële fouten van prijs of hoeveelheid als de staat van de Producten, zal worden aanvaard na de dag volgend op de datum waarop de bestelling aan de Klant is geleverd. Als u een klacht heeft over de gekochte producten van een partner van Carrefour, neem dan contact op met de receptie van uw winkel of aan het klantendienst Carrefour op 0800 / 9.10.11 op of via shiptobe@gmail.com. Voor elke klacht met betrekking tot Producten gekocht van andere Partners, nodigen we u uit om rechtstreeks contact op te nemen met deze Partners.

 

 1. Ontevreden over onze inspanningen   ? Neem contact op met de onafhankelijke diensten van de handelsombudsman   : https://www.ombudsmanducommerce.be

 

 1. In het geval van grensoverschrijdende geschillen kunt u via de link contact opnemen met het EU-geschillenbeslechtingsplatform   : http://ec.europa.eu/odr .

 

 1. BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

 1. Uw gegevens (contactgegevens, aankopen, navigatiegedrag, leveringsadres of afhaalpunt) worden door SHIPTO verwerkt op basis van deze algemene voorwaarden , als controller, in de context van het beheer van SHIPTO klantendienst (verwerking van uw gegevens). Onder, levering van uw bestelling, automatische besluitvorming, direct marketing) en dit, in overeenstemming met de privacyverklaring die te vinden is op onze website www.shipto.be . Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van uw account. Na het einde van uw account worden uw persoonlijke gegevens maximaal 12 maanden bewaard voordat ze definitief worden verwijderd. Het gebruik van uw recht op annulering, zoals aangegeven in de privacyverklaring, belet niet dat wettelijke verplichtingen van SHIPTO en Partners (ex : wettelijke garantie). Als onderdeel van de wettelijke verplichtingen van SHIPTO worden de gegevens niet verwijderd.

 

 1. SHIPTO behandelt bovendien uw gegevens die het verzamelt via de Applicatie- SHIPTO-account die u moet maken om de Applicatie en de Services te gebruiken om uw ervaring in de toepassing te optimaliseren en mogelijk te personaliseren . Op deze manier houden we de geschiedenis van uw bestellingen bij op de toepassing, op basis waarvan we een boodschappenlijst met uw favoriete producten opstellen en u gerichte aanbiedingen sturen.

 

 1.                   TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

 1. Belgisch wet is van toepassing .

 

 1. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze Diensten .