Privacy policy

Privacybeleid

 

ShipTo   zorgt voor uw privacy en handelt altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese privacywetgeving, waaronder met name de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de algemene verordening betreffende gegevensbescherming.

 

We raden u aan ons privacybeleid zorgvuldig door te nemen, evenals de voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en bezoekers van onze website en gebruikers van onze mobiele applicatie. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op deze specifieke diensten en producten.

 

Gebruik maken van onze website en onze mobiele applicatie of gebruik maken van de producten en diensten aangeboden door Shipto   of door deel te nemen aan onze acties, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de manier waarop Shipto   verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens.

 

1. Persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens

 

"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "gegevens" genoemd) zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

"Verwerking": elke bewerking of verzameling handelingen met betrekking tot gegevens of een reeks gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, zoals verzameling, vastlegging, organisatie, structurering , bewaring, aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, doorgifte, verspreiding of enige andere vorm van beschikbaarstelling, verzoening of interconnectie, beperking, wissen of vernietigen van gegevens.

 

ShipTo   Sprl , Avenue des Olympiades 20, 1140 Evere met ondernemingsnummer 0696.990.332 is de datacontroller (hierna te noemen " Shipto   ").

 

ShipTo   heeft een functionaris voor gegevensbescherming in zijn bedrijf, in de persoon van Carlo Van Stichel. U kunt contact opnemen met eventuele vragen via: support@shipto.be

 

Gebruik echter eerst de mogelijkheden van artikel 5 om uw rechten uit te oefenen.

 

2. Beveiliging en vertrouwelijkheid

ShipTo   verbindt zich ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om: de verkregen informatie en gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onopzettelijke wijziging, schade, toevallige of ongeoorloofde toegang of andere ongeoorloofde verwerking van data.

 

Om deze beveiliging te garanderen, Shipto   maakt onder meer gebruik van de codering van communicatie tussen de server en uw computer, firewalls, antivirusscans, toegangscontroles, logbestanden en back- ups .

 

Het aantal medewerkers met toegang tot uw gegevens is beperkt en deze toegang wordt alleen verleend voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun taken. Als Shipto   werkt samen met onderaannemers voor de realisatie van de verschillende diensten en producten die het voorstelt, en zal de nodige overeenkomsten sluiten met deze onderaannemers om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Daarnaast hebben we het nodige beleid en procedures geïntegreerd in onze organisatie en een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt zijn coördinaten hierboven vinden.

 

3. Verzameling van persoonlijke gegevens

 

Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, waaronder:

 

ShipTo   kunnen uw gegevens direct van derden verzamelen of verkrijgen, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven aan dergelijke derden.

 

ShipTo   verzamelt de volgende categorieën gegevens:

 

4. Gegevensverwerking

 

ShipTo   verwerkt uw gegevens voor specifieke en expliciet gedefinieerde doeleinden en verwerkt uw gegevens niet op een manier die niet strookt met die doeleinden.

 

ShipTo   kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 

Het betekent dat Shipto   kan uw gegevens verwerken om het assortiment producten en diensten te analyseren, te evalueren en te verbeteren. Dit omvat: vraag om feedback over onze producten en diensten, de gegevens die we krijgen via uw contacten met onze helpdesk en onze klantenservice ...

 

Wij kunnen uw informatie gebruiken om u te informeren over onze nieuwste producten, diensten, speciale aanbiedingen of gepersonaliseerde aanbiedingen waarvan wij denken dat u misschien geïnteresseerd bent in, of om u onze nieuwsbrief toe te sturen. In deze context gebruiken we uw gegevens op basis van een klantprofiel en een segment van klanten (bijv. Gezinssamenstelling, vegetarisme, interesses, ...) dat wij vaststellen vanuit uw voorkeuren, uw winkelen en je gedrag online;

 

Als u via elektronische communicatie op de hoogte wilt worden gehouden van aanbiedingen, nieuwsbrieven, producten en diensten, moet u hiervoor toestemming geven. Als u deze berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens zijn hieronder beschikbaar.

 

 

De rechtsgrondslagen waarop we kunnen overgaan tot de verwerking van uw gegevens, betreffen:

 

 

Als onderdeel van de hierboven genoemde behandelingen, Shipto   kan contact met u opnemen, bijvoorbeeld om u te informeren over zijn producten en diensten, voor facturerings- en administratiedoeleinden. Je kunt de manier kiezen waarop Shipto   kan contact met u opnemen:

 

 

Als u niet langer wenst dat gecontacteerd wordt door Shipto   voor commerciële of reclamedoeleinden kunt u ons hiervan op de hoogte brengen door contact met ons op te nemen op de volgende adressen:

 

 

Als u zich al hebt geregistreerd in de lijst "Bel me niet" (telefoon) of de lijst "Robinson" (bericht), houden we daar uiteraard rekening mee.

Shipto communiceert de verzamelde en verzamelde gegevens niet met derden, behalve:

 

Wij wijzen u er hierbij op dat de bedrijven die tot de Shipto Group behoren niet als derden worden beschouwd voor zover zij de gegevens verwerken op verzoek van Shipto . Bovendien worden uw gegevens alleen gecommuniceerd binnen bedrijven die behoren tot de Shipto- groep als deze communicatie noodzakelijk is voor de vereiste verwerking. In deze context Shipto   heeft passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen getroffen.

 

Daarnaast gebruikt Shipto bepaalde onderaannemers zoals ICT-bedrijven voor het onderhoud en de werking van onze website, ontwerpbureaus, marketingbureaus, data-analisten, ... om een deel van onze services uitbesteden. Deze onderaannemers worden ook niet als derden beschouwd. Wij zorgen ervoor dat deze onderaannemers uw gegevens op een veilige, respectvolle en welgemanierde manier beheren in overeenstemming met onze instructies en dat ze deze onder geen enkele omstandigheid indienen bij derden.

 

5. Uw rechten

 

Als klant heeft u altijd specifieke rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Hieronder kunt u een beschrijving van deze rechten vinden, inclusief hoe u ze kunt uitoefenen.

 

1. U heeft altijd recht op toegang tot uw gegevens en recht op inzage van uw gegevens via uw Shipto - account . Als u Mijn niet hebt Shipto - account   u kunt altijd schriftelijk contact met ons opnemen om toegang te krijgen tot uw gegevens op een van de volgende manieren:

 

 

2. U hebt altijd het recht om onnauwkeurige, onvolledige, ongepaste of verouderde gegevens te wissen, te wissen of uw gegevens te laten verwijderen. Je kunt het doen via je My Shipto - houd rekening met de meest voorkomende gegevens.

 

Als je geen Shipto hebt account kunt u altijd op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

 

 

3. Als klant hebt u, in bepaalde gevallen bij wet gedefinieerd, het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, de verwerking van uw gegevens te beperken of uw eerder verleende autorisatie in te trekken voor een specifieke verwerking van uw gegevens.

 

U kunt dit doen door schriftelijk contact met ons op te nemen:

 

 

Bij het uitoefenen van uw recht om de behandeling te beperken of tegen de behandeling in te gaan of om uw toestemming in te trekken, vragen wij u om duidelijk aan te geven in welke behandeling (en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken.

 

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat het verzet tegen bepaalde behandelingen (bijv. Profilering), de beperking van bepaalde behandelingen of de intrekking van uw toestemming voor bepaalde behandelingen van uw gegevens ertoe kunnen leiden dat u niet kunt meer gebruik maken van bepaalde services of producten die we aanbieden.

 

Als u zich wilt verzetten tegen profilering, kunnen we u niet langer specifieke of gepersonaliseerde aanbiedingen, promoties of acties aanbieden die overeenkomen met uw interesses, voorkeuren en koopgedrag.

 

Als u op de hoogte wilt blijven van onze promoties en algemene aanbiedingen, zonder te garanderen dat deze overeenkomen met uw interesses en voorkeuren en dat deze niet zijn gebaseerd op uw koopgedrag, waardoor ze mogelijk minder interessant voor u worden , ga gewoon door onze nieuwsbrief.

 

4. In specifieke gevallen hebt u ook het recht om de overdraagbaarheid van uw gegevens aan Shipto te vragen   verwerkt uw gegevens, door u verstrekt, op basis van uw overeenkomst of behandeling bij de uitvoering van het contract tussen u en Shipto en deze verwerking gebeurt volledig via een geautomatiseerd proces. U kunt dit verzoek altijd invoeren via uw Shipto - Account . Als u niet over een dergelijk account beschikt, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen  :

 

 

5. Als u uw rechten wilt uitoefenen, vragen wij u ons een bewijs van uw identiteit te verstrekken om ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw gegevens te voorkomen. We vragen u om een ​​kopie van de voorkant van uw ID-kaart aan uw verzoek toe te voegen. Dit exemplaar wordt alleen door ons gebruikt om de rechten die u uitoefent te implementeren. Voor uw veiligheid bij het verzenden van informatie per e-mail, adviseren wij u ook uw kaartnummer (of een ander documentnummer als u een ander bewijsmiddel gebruikt) en uw foto te verbergen als u we sturen het.

 

7. Voor de volledigheid informeren wij u ook over uw recht om een ​​klacht in te dienen bij de commissie van de privacy (commissie@privacycommission.be) als Shipto niet op uw verzoek om toegang tot uw gegevens reageert, als Shipto weigert uw verzoek of als onze reactie niet aan uw verwachtingen voldoet. U hebt ook dit recht als u denkt dat Shipto's verwerking van uw gegevens onwettig zou zijn.

 

8. Cookies en andere technologieën U kunt onze website bezoeken of onze mobiele apps gebruiken zonder uw persoonlijke gegevens openbaar te maken. Het gebruik van de verschillende producten en diensten die worden aangeboden op onze website of onze mobiele applicaties is echter voorbehouden aan mensen met een Shipto Account .

 

Onze website gebruikt "cookies", kleine stukjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen, waardoor wij bepaalde informatie over de gebruikers van onze website kunnen vastleggen (bijv. Taal, lengte van uw bezoek op de pagina, ...)

 

Cookies zullen op onze website worden gebruikt om u een betere service te kunnen bieden door ons bijvoorbeeld uw taal te laten zien, door u te identificeren tijdens uw volgende bezoek aan de website ... Ze helpen de website beter aan te passen aan uw behoeften, voorkeuren en gemak. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud of advertenties van een website meer persoonlijk te maken. Cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen die op uw computer of bestanden is opgeslagen.

 

Welke soorten cookies gebruiken we?

 

Onze website gebruikt de volgende soorten cookies:

 

 

Cookie management

 

Als u wilt, kunt u onze cookies weigeren via de privacy-instellingen van uw browser. We raden u aan hiervoor de ondersteuningswebsite voor uw browser te raadplegen (https://support.google.com/, https://support.mozilla.org, https://support.microsoft.com/ ).

 

U kunt de acceptatie van het gebruik van cookies individueel of wereldwijd beheren voor de sites die u bezoekt. U kunt ook alle cookies verwijderen die al op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd. Wees voorzichtig, het uitschakelen van cookies kan ervoor zorgen dat onze website niet langer correct wordt weergegeven.

 

Toepassingen

 

De Shipto mobiele app registreert informatie wanneer u zich aanmeldt voor uw sessie. Deze informatie wordt gecodeerd en lokaal opgeslagen op het apparaat waarop u de toepassing hebt geïnstalleerd. Deze techniek is vergelijkbaar met cookies, maar specifiek voor elk apparaat. Deze gegevensbestanden worden bewaard zolang de toepassing op uw apparaat is geïnstalleerd. Als u de gegevensbestanden wilt verwijderen, moet u de toepassing verwijderen.

 

7. Logbestanden

 

Afgezien van Shipto's opnamen van gegevens zoals hierboven uitgelegd, kan Shipto ook informatie registreren wanneer u de website bezoekt en dit in de vorm van logbestanden die activiteiten op de websites registreren (bijv. Uw IP-adres en de datum en tijd waarop u elke pagina hebt bezocht). Deze informatie wordt alleen verzameld voor statistische doeleinden en om onze website voortdurend te verbeteren.

 

8. Opslagtijd

 

ShipTo   bewaar uw gegevens alleen zolang we verplicht zijn ze te houden als onderdeel van een wettelijke verplichting of zolang we u kunnen dienen in overeenstemming met ons Privacybeleid en de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. In dit kader zal Shipto een jaarlijkse beoordeling maken. Natuurlijk hebt u nog steeds het recht om een ​​beroep te doen op uw rechten zoals hierboven uitgelegd.

  

9. Risico's verbonden aan het gebruik van internet en online applicaties

 

Het gebruik van onze website, onze applicatie, de online diensten en producten impliceert de kennis en acceptatie van de kenmerken en de beperkingen van het internet, in het bijzonder met betrekking tot de technische prestaties, de reactietijden voor informatie raadplegen, vragen of verzenden, of de risico's van een onderbreking, en meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan alle verbindingen en uitzendingen via internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en risico's van besmetting eventuele virussen die in het netwerk circuleren.

 

10. Veranderingen

 

ShipTo   behoudt zich het recht voor om de verklaring "Privacybeleid" te wijzigen. Deze verklaring is voor het laatst aangepast en herzien op 2/07/2018 Bedrijfsdetails en Process Manager:

Shipto BVBA - Avenue Olympiades 20 1140 Brussel - ECB / VAT 0696990332